Tuesday, 19/01/2021 - 12:19|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ABC

Thời khóa biểu lớp 3 Năm học 2020-2021

Thời khóa biểu lớp 3 Năm học 2020-2021Thời khóa biểu lớp 3 Năm học 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thời khóa biểu lớp 3 Năm học 2020-2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC TT ĐỒI NGÔ  SỐ 1TRƯỜNG TIỂU HỌC TT ĐỒI NGÔ  SỐ 1 
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3 - NĂM HỌC 2020-2021THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3 - NĂM HỌC 2020-2021
Thực hiện từ tuần 0 ( ngày 7/9/2020)Thực hiện từ tuần 0 ( ngày 7/9/2020)
LỚP LỚP 3A1 -PHA LỚP 3A2- LAN LỚP 3A3 - THÚY 3A4- HƯƠNG   LỚP3B1 - TOÀNLỚP 3B2 - UYÊN  LỚP 3B3 - ĐOÀN LỚP 3B4 - HUYỀN LỚP 3B5 - TÂN 
   KHU ĐỒI NGÔ    KHU THÂN 
THỨ BuổiTiếtMôn GV Môn GV Môn GV Môn GV THỨ BuổiMôn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV 
HAI Sáng1SHDCPha SHDCLanSHDCThúySHDCHương HAI SángSHDCToàn SHDCUyên SHDCĐoàn SHDCHuyền SHDCTân 
2Toán Pha Toán LanToán ThúyToán Hương Toán Toàn Toán Uyên Toán Đoàn Toán Huyền Tiếng Anh Linh 
3TĐ-KCPha TĐ-KCLanTĐ-KCThúyTĐ-KCHương TĐ-KCToàn TNXH Uyên TĐ-KCĐoàn Tiếng Anh Linh Toán Tân 
4TĐ-KCPha TĐ-KCLanTĐ-KCThúyTĐ-KCHương TĐ-KCToàn Tiếng Anh Huyền TĐ-KCĐoàn Tiếng Anh Linh TNXH Tân 
                     
Chiều1TNXH Pha Đạo đức Huệ TNXH ThúyTNXH Hương ChiềuTin Điệp Tiếng Anh Hoa TNXH Đoàn TĐ-KCHuyền TĐ-KCTân 
2Đạo đức Pha Tập viết LanĐạo đức ThúyĐạo đức Hương Tiếng Anh Hoa Tin Điệp Đạo đức Đoàn TĐ-KCHuyền TĐ-KCTân 
3Tập viết Pha Thể dục LanThể dục ThúyThể dục Hương Tiếng Anh Hoa Thủ công Mừng Thể dục Đoàn TNXH Huyền Thể dục Tân 
                     
BA Sáng1Tiếng Anh HoaMĩ thuật Mừng Toán Thúy Toán Hương BA SángThể dục Toàn Toán Uyên Thể dục Đoàn Thể dục Huyền Thể dục Tân 
2Tiếng Anh HoaThủ  công Mừng Tập đọc ThúyTin học Hoan Toán Toàn Tiếng Anh Huyền Toán Đoàn Toán Huyền Toán Tân 
3Mĩ thuật Mừng Tiếng Anh HoaChính tả ThúyTập đọc Hương Tin Điệp TĐ-KCUyên Tập đọc Đoàn Tập đọc Huyền Tập đọc Tân 
4Thủ  công Mừng Tiếng Anh HoaTNXH ThúyChính tả Hương Chính tả Toàn TĐ-KCUyên Chính tả Đoàn Chính tả Huyền Chính tả Tân 
                     
Chiều1Toán Pha Toán LanTập viết ThúyToán Hương ChiềuTNXH Toàn Tập đọc Uyên LTVCĐoàn Tiếng Anh Linh Tin học Điệp 
2Tin học Hoan Tập đọc LanTiếng Anh HoaLTVCHương Tập viết Toàn Chính tảUyên Tin học Điệp Tiếng Anh Linh Mĩ thuật Oanh 
3Tập đọc Pha Chính tả LanThể dục Thúythể dục Hương Thể dục Toàn Thể dục Uyên Tập viết Đoàn Mĩ thuật Oanh Tiếng Anh Linh 
                     
TƯ Sáng1Toán Pha Toán LanTiếng Anh HoaTin học Hoan TƯ SángToán Toàn Âm nhạc Huệ Tiếng Anh Huyền Toán Huyền Toán Tân 
2LTVCPha Tiếng Anh HoaMĩ thuật OanhÂm nhạc Hường Âm nhạc Huệ Tin học Điệp Tiếng Anh Huyền LTVCHuyền LTVCTân 
3Chính tảPha LTVCLanThủ công Oanh Tiếng Anh HoaLTVCToàn Tiếng Anh Huyền Toán Đoàn Tập viết Huyền Tập viết Tân 
4TNXH Pha TNXHLanTin học HoanTiếng Anh HoaTập đọc Toàn Mĩ thuật Hậu Mĩ thuật Hậu Tin Điệp TNXH Tân 
                     
Chiều1Tiếng Anh HoaÂm nhạc Hường Toán Thúy Toán Hương ChiềuChính tả Luyền Toán Uyên TNXH Đoàn Toán Huyền Đạo đức Tân 
2Tin học Hoan Tiếng Anh Hoa Âm nhạc Hường Tập viết Hương TNXH Luyến Chính tả Uyên TLV Đoàn Chính tả Huyền TLV Tân 
3Âm nhạc Hường Tin học Hoan Tiếng Anh Hoa TNXH Hương Đạo đức Luyến TNXH Uyên Chính tả Đoàn TNXH Huyền Chính tả Tân 
                     
NĂM Sáng1Toán Pha Toán LanToán ThúyToán Hương NĂM SángToán Toàn Thể dục Uyên Tiếng Anh Hoa Toán Huyền Tiếng Anh Linh 
2TLV Pha TLV LanLTVCThúyTLV Hương TLV Toàn Toán Uyên Tiếng Anh Hoa TLV Huyền Thủ công Hậu 
3Chính tả Pha Chính tả LanChính tả ThúyChính tả Hương Tiếng Anh Hoa LTVCUyên Toán Đoàn Thủ công Hậu Toán Tân 
4TNXH Pha TNXH LanTLV ThúyHĐTTHương Tiếng Anh Hoa Tập viếtUyên HĐTTĐoàn Đạo đức Huyền HĐTTTân 
Chiều     Chiều    
SÁU Sáng1Thể dục Pha Thể dục LanTin học Hoan Tiếng Anh HoaSÁU SángThủ công Hậu Toán Uyên Tin học Điệp Âm nhạc Huệ Toán Tân 
2Toán Pha Toán LanToán ThúyTiếng Anh HoaMĩ thuật Hậu TLV Uyên Âm nhạc Huệ Tin học Điệp Tiếng Anh Linh 
3HĐTTPha HĐTTLanTiếng Anh HoaMĩ thuật Oanh Toán Toàn Đạo đứcUyên Toán Đoàn Thể dục Huyền Âm nhạc Huệ 
4Tiếng Anh HoaTin học Hoan HĐTTThúyThủ công Oanh HĐTTToàn HĐTTUyên Thủ công Huệ HĐTTHuyền Tin học Điệp 
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 01 : 72
Năm 2021 : 72