Tuesday, 19/01/2021 - 12:00|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ABC

Thời khóa biểu lớp 4 Năm học 2020-2021

Thời khóa biểu lớp 4 Năm học 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thời khóa biểu lớp 4 Năm học 2020-2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC TT ĐỒI NGÔ  SỐ 1TRƯỜNG TIỂU HỌC TT ĐỒI NGÔ  SỐ 1
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4 - NĂM HỌC 2020-2021THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4  - NĂM HỌC 2020-2021
Thực hiện từ tuần 0 ( ngày 7/9/2020)Thực hiện từ tuần 0 ( ngày 7/9/2020)
LỚP LỚP 4A1 -ĐĂNG  LỚP 4A2- HƯƠNG LỚP 4A3 - KIÊN    LỚP 4B1 - BẨYLỚP 4B2 - DỰ LỚP 4B3 - LIỄU LỚP 4B4 - LÀNH  
   KHU ĐỒI NGÔ     KHU THÂN 
THỨ BuổiTiếtMôn GV Môn GV Môn GV THỨ BuổiTiếtMôn GV Môn GV Môn GV Môn GV 
HAI Sáng1SHDCĐăng SHDCHương SHDCKiên HAI Sáng1SHDCBẩy SHDCDựSHDCLiễuSHDCLành 
2Toán Đăng Toán Hương Toán Kiên 2Toán Bẩy Toán DựToán LiễuToán Lành 
3Tập đọc Đăng Tập đọc Hương Tập đọc Kiên 3Tập đọc Bẩy Tập đọc DựTập đọc LiễuTập đọc Lành 
4Chính tả Đăng Chính tả Hương Chính tả Kiên 4Chính tả Bẩy Chính tả DựChính tả LiễuChính tả Lành 
                  
Chiều1Tiếng Anh Huyền Khoa học Tân Thể dục Kiên Chiều1Thể dục Bẩy Lịch sử DựThể dục LiễuMĩ thuật Mừng 
2Tiếng Anh Huyền Âm nhạc Huệ Khoa học Kiên 2Tập đọc Bẩy Khoa học DựKhoa học LiễuĐạo đức Mừng 
3Âm nhạc Huệ Tiếng Anh Huyền Kể chuyện Kiên 3Khoa học Bẩy Kể chuyện DựKể chuyện LiễuTin học Điệp 
                  
BA Sáng1Tin học Hoan Toán Hương Toán Kiên BA Sáng1Lịch sử Loan ATiếng Anh Huyền Tiếng Anh Linh Thể dục Thi 
2Toán Đăng LTVCHương LTVCKiên 2Địa lí Loan AThể dục Thi Tiếng Anh Linh Âm nhạc Hường
3LTVCĐăng Tin học Hoan Tập đọc Kiên 3Mĩ thuật OanhTiếng Anh Huyền Lịch sử Loan ATiếng Anh Linh 
4Tập đọc Đăng Tập đọc Hương Tin học Hoan 4Tiếng Anh Huyền Âm nhạc Huệ Địa lí Loan ATiếng Anh Linh 
                  
Chiều1Mĩ thuật Mừng Tin học Hoan Tiếng anh Huyền Chiều1Toán Bẩy Toán DựToán LiễuToán Lành 
2Đạo đức Mừng Khoa học Hương Tiếng anh Huyền 2LTVCBẩy LTVCDựLTVCLiễuLTVCLành 
3Kĩ thuật Mừng LTTHHương Âm nhạc Huệ 3Tin Điệp Tập đọc DựTập đọc LiễuTập đọc Lành 
                  
TƯ Sáng1Toán Đăng Thể dục Hương Toán Kiên TƯ Sáng1Thể dục Thi Mĩ thuật Hậu Tiếng Anh Linh Lịch sử Loan A
2TLV Đăng Thể dục Hương Tin học Hoan 2Toán Bẩy Đạo đức Hậu Tiếng Anh Linh Địa lí Loan A
3Lịch sử Tân Toán Hương LTVC Kiên 3LTTHBẩy Thể dục Thi Tin Điệp Tiếng Anh Linh 
4Địa lí Tân TLV Hương Tập làm văn Kiên 4Kĩ thuật Bẩy Tiếng Anh Huyền Âm nhạc Huệ Tiếng Anh Linh 
                  
Chiều1Tin học Hoan Toán Hương Mĩ thuật Mừng Chiều1TinĐiệp Tiếng Anh Huyền Toán LiễuToán Lành 
2LTVCĐăng LTVCHương Đạo đức Mừng 2Tiêng Anh HuyềnTin Điệp LTVC LiễuLTVC Lành 
3Thể dục Đăng Kể chuyện Hương Kĩ thuật Mừng 3Tiêng Anh Huyền Toán Tân TLV LiễuTLV Lành 
                  
NĂM Sáng1Tiếng Anh Huyền Lịch sử Hải Thể dục Kiên NĂM Sáng1Toán Bẩy Địa lí Tân Toán LiễuThể dục Lành 
2Tiếng Anh Huyền Địa lí Hải Toán Kiên 2LTVCBẩy Tin Hoan TLV LiễuToán Lành 
3Toán Đăng Tiếng Anh Huyền Khoa học Kiên 3TLV Bẩy Toán DựLTTH LiễuKhoa học Lành 
4LTTHĐăng Tiếng Anh Huyền LTTHKiên 4Kể chuyện Bẩy TLV DựKhoa học LiễuTin Hoan 
Chiều  SINH HOẠT CHUYÊN MÔNChiều  SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
SÁU Sáng1Toán Đăng Toán Hương Tiếng Anh Huyền SÁU Sáng1Toán Bẩy Toán DựMĩ thuật Mừng Toán Lành 
2TLV Đăng TLV Hương Tiếng Anh Huyền 2TLV Bẩy LTVCDựĐạo đức Mừng TLV Lành 
3Kể chuyện Đăng Tiếng Anh Huyền Lịch sử Hải 3Khoa học Bẩy Khoa học DựTin Điệp Kể chuyển Lành 
4Khoa học Đăng HĐTTHương Địa lí Hải 4HĐTTBẩy LTTHDựThể dục Thi LTTHLành 
                  
Chiều1Khoa học Đăng Mĩ thuật Mừng Toán Kiên Chiều1Tiếng Anh LinhTLV DựToán LiễuKĩ thuật Lành 
2Thể dục Đăng Đạo đức Mừng TLV Kiên 2Đạo đức Huệ Kĩ thuật DựKĩ thuật LiễuKhoa học Lành 
3HĐTT Đăng Kĩ thuật Mừng HĐTTKiên 3Âm nhạc Huệ HĐTTDựHĐTTLiễu HĐTTLành 
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 01 : 72
Năm 2021 : 72