Wednesday, 20/01/2021 - 19:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ABC

Thời khóa biểu lớp 5 Năm học 2020-2021

Thời khóa biểu lớp 5 Năm học 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thời khóa biểu lớp 5 Năm học 2020-2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC TT ĐỒI NGÔ  SỐ 1  TRƯỜNG TIỂU HỌC TT ĐỒI NGÔ  SỐ 1
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5  - NĂM HỌC 2020-2021THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5  - NĂM HỌC 2020-2021
Thực hiện từ tuần 0 ( ngày 7/9/2020)Thực hiện từ tuần 0 ( ngày 7/9/2020)
LỚP LỚP 5A1 - DUNG LỚP 5A2- HIỀN LỚP 5A3 - GIANG    LỚP 5B1 - ĐÓA LỚP 5B2 - THANH LỚP 5B3 - BÌNH LỚP 5B4 - HOA 
   KHU ĐỒI NGÔ     KHU THÂN 
THỨ BuổiTiếtMôn GV Môn GV Môn GV THỨ BuổiTiếtMôn GV Môn GV Môn GV Môn GV 
HAI Sáng1SHDCDung SHDCHiền SHDCGiang HAI Sáng1SHDCĐóaSHDCThanh SHDCBình SHDCHoa 
2Toán Dung Toán Hiền Toán Giang 2Toán ĐóaToán Thanh Toán Bình Toán Hoa 
3Tập đọc Dung Tập đọc Hiền Tập đọc Giang 3Tập đọc ĐóaTập đọc Thanh Tiếng Anh Dậu Tập đọc Hoa 
4Chính tả Dung Chính tả Hiền Chính tả Giang 4Chính tả ĐóaChính tả Thanh Tiếng Anh Dậu Chính tả Hoa 
                  
Chiều1Mĩ thuật Oanh Tin học Hoan Tiếng Anh Dậu Chiều1Khoa học ĐóaLTTH Thanh Mĩ thuật Hậu Thể dục Hoa 
2Tiếng AnhDậu Mĩ thuật Oanh Tin học Hoan 2LTVC ĐóaKhoa Thanh Đạo đức Hậu Khoa Hoa 
3Tin học Hoan Tiếng Anh Dậu Mĩ thuật Oanh 3Thể dục ĐóaThể dục Thanh Kĩ thuật Hậu LTTH Hoa 
                  
BA Sáng1Thể dục Dung Thể dục Hiền Thể dục Giang BA Sáng1Thể dục ĐóaÂm nhạc Huệ Lịch sử Tân Tin học Điệp 
2Toán Dung Toán Hiền Toán Giang 2Toán ĐóaTin học Điệp Địa lí Tân Âm nhạc Huệ 
3Tập đọc Dung Tập đọc Hiền Tập đọc Giang 3Tập đọc ĐóaTiếng Anh Dậu Âm nhạc Huệ Lịch sử Tân 
4LTVCDung LTVCHiền LTVCGiang 4LTVC ĐóaTiếng Anh Dậu Tin học Điệp Địa lí Tân 
                  
Chiều1Khoa học Tân Âm nhạc Huệ Tiêng Anh Dậu Chiều1Mĩ thuật Hậu Toán Thanh Toán Bình Toán Hoa 
2khoa học Tân Tiếng Anh Dậu Âm nhạc Huệ 2Đạo đức Hậu Khoa Thanh Tập đọc Bình Tập đọc Hoa 
3Tập đọc Tân Tiếng Anh Dậu Tin học Hoan 3Kĩ thuật Hậu Thể dục Thanh Chính tả Bình Thể dục Hoa 
                  
TƯ Sáng1Thể dục Dung Đạo đức Mừng Lịch sử Tân TƯ Sáng1Tin học Điệp Toán Thanh Thể dục Bình Toán Hoa 
2Toán Dung Kĩ thuật Mừng Địa lí Tân 2Tiếng Anh Dậu Tập đọc Thanh Toán Bình LTTH Hoa 
3LTVCDung Toán Hiền Đạo đức Mừng 3Âm nhạc Huệ LTVC Thanh Tập đọc Bình TLV Hoa 
4TLV Dung LTVCHiền Kĩ thuật Mừng 4Tiếng Anh Dậu Kể chuyện Thanh LTVC Bình Kể chuyện Hoa 
                  
Chiều1Âm nhạc Huệ LTTH Hiền Toán Giang Chiều1Toán Tân Tiếng Anh Dậu LTTH Bình Mĩ thuật Hậu 
2Đạo đức Huệ Khoa Hiền Thể dục Giang 2Địa lí Tân Tiếng Anh Dậu Khoa Bình Đạo đức Hậu 
3Kĩ thuật Huệ Thể dục Hiền LTTH Giang 3Tiếng Anh Dậu Tin Điệp Thể dục Bình Kĩ thuật Hậu 
                  
NĂM Sáng1Toán Dung Toán Hiền Toán Giang NĂM Sáng1Tin học Hoan Toán Thanh Toán Bình Toán Hoa 
2HĐTTDung Khoa Hiền LTVCGiang 2Tiếng Anh Linh TLV Thanh LTVC Bình Khoa Tân 
3Tiếng Anh Dậu TLV Hiền TLV Giang 3Toán ĐóaLịch sử Tân TLV Bình Tiếng Anh Linh 
4Tiếng Anh Dậu Kể chuyện Hiền Khoa Giang 4TLV ĐóaĐịa lí Tân Khoa Bình Tiếng Anh Linh 
Chiều  SINH HOẠT CHUYÊN MÔM Chiều  SINH HOẠT CHUYÊN MÔM 
SÁU Sáng1Lịch sử Tân Tiếng Anh Dậu Toán Giang SÁU Sáng1Toán ĐóaToán Thanh Toán Bình Toán Hoa 
2Địa lí Tân Tin học Hoan Tiếng Anh Dậu 2Khoa học ĐóaLTVC Thanh TLV Bình LTVC Hoa 
3Tin học Hoan Lịch sử Tân Tiếng Anh Dậu 3Kể chuyện ĐóaTLV Thanh Kể chuyện Bình TLV Hoa 
4Tiếng AnhDậu Địa lí Tân Khoa Giang 4LTTH ĐóaHĐTT Thanh HĐTTBình HĐTT Hoa 
                  
Chiều1Toán Dung Toán Hiền TLV Giang Chiều1Lịch Sử ĐóaMĩ thuật Hậu Tiếng Anh Dậu Tin học Điệp 
2LTTH Dung TLV  Hiền Kể chuyện Giang 2TLV ĐóaĐạo đức Hậu Tiếng Anh Dậu Tiếng Anh Linh 
3TLV Dung HĐTT Hiền HĐTT Giang 3HĐTT ĐóaKĩ thuật Hậu Tin Điệp Tiếng Anh Linh 
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 73
Năm 2021 : 73