Wednesday, 20/01/2021 - 20:00|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ABC

Hình ảnh tập huấn chuyên môn: Phương pháp học tập trọng tâm vào đối tượng học sinh (Tháng 9/2018)

Hình ảnh tập huấn chuyên môn: Phương pháp học tập trọng tâm vào đối tượng học sinh (Tháng 9/2018)

 

Hình ảnh tập huấn chuyên môn: Phương pháp học tập trọng tâm vào đối tượng học sinh (Tháng 9/2018)

 


Tác giả: VMĐ
Nguồn: Tư liệu trường